Menu

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/controller.php on line 54

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::checkCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/controller.php on line 54

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::checkCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/controller.php on line 54

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::checkCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/view.php on line 28

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21
http://sieja.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/Slide1gk-is-100.jpglink

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/view.php on line 28

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21
http://sieja.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/Slide2gk-is-100.jpglink

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/view.php on line 28

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21
http://sieja.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/Slide3gk-is-100.jpglink
A+ A A-

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 107

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 107

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/includes/application.php on line 539

Ciekawe miejsca

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy
Obszar parku zajmuje 23 928,91 ha W najcenniejszej części Puszczy Barlineckiej znajduje sie wiele interesujących obiektów przyrodniczych i kulturowych. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy  to jeden z ciekawszych pod względem krajobrazowym i leśnym obszar pn-zach. Polski. Znajduja sie tu klasyczne lasy bukowe - buczyna pomorska. W miejscach podmokłych wytworzyły się bagienne lasy olchowe, a nad brzegami rzek i strumieniami zachowały fragmenty gradów. Tereny otwarte, leśne i podmokłe zapewniają dogodne miejsca do życia i żerowania wielu gatunkom zwierząt.
Utworzone w Parku rezerwaty przyrody chronią najcenniejsze zbiorowiska roślinne i siedliska zwierzyny.
Są to:
- "Markowe Błota"- rezerwat chroniący bagna z charakterystyczną dla tego miejsca florą
i fauną
- "Skalisty Jar Libberta" - obejmujący ochroną wąwóz, wzniesienia morenowe i jedyne na Pomorzu Zachodnim skały: zlepieńce wapienno-piaskowe.

W północnej części Parku znajduje się malownicza, o każdej porze roku, dolina Płoni z licznymi zakolami, wąwozami, stromymi zboczami i krajobrazem leśnym. Pośród pól i lasów Parku położonych jest wiele urokliwych jezior, oczek wodnych, torfowisk i bagien, źródeł oraz strumieni.
Iński Park Krajobrazowy
Znajduje się tu wiele interesujących miejsc i obiektów, m. in. rezerwat głazów narzutowych, góra Głowacz, wzgórze zamczysko, trzy cmentarzyska kurhanowe w osadzie Storkowo, ślady słowiańskiego grodziska we wsi Linówko, kościółek z XVII w. we wsi Studnica oraz kościółek z XVIII w. we wsi Ciemnik.
Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego utworzono dwa rezerwaty przyrody, siedem użytków ekologicznych i jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Urozmaicony i pełen uroku krajobraz Wyżyny Ińskiej, liczne jeziora oraz lasy sprzyjają wycieczkom pieszym i rowerowym po Ińskim Parku Krajobrazowym i okolicznych miejscowościach.
Okoliczne akweny wodne: jeziora, oczka wodne, mokradła oraz torfowiska stwarzają doskonałe warunki do życia zwierząt.
Spotkać tu można rzekotkę drzewną, żółwia błotnego, orła bielika, kanię rdzawą i czarną, orlika krzykliwego i bociana czarnego. Łącznie żyje tu 18 gatunków płazów i gadów oraz 142 gatunki ptaków lęgowych.
Kamienna Buczyna
Rezerwat leśny o powierzchni 11,37 ha. Ochronie podlegają morenowe zbocza nad Jeziorem Ińskim z wykształconymi zbiorowiskami lasu bukowego i lasu mieszanego, na którym występują liczne głazy narzutowe.
Pływające wyspy
Jezioro Kamienny Most jest przykładem akwenu zanikającego na skutek zamulania
i zarastania.
Brzeg jeziora porasta kożuch roślinności bagiennej. Części obumarłych roślin opadają na dno wypełniając misę jeziora osadami gytii i torfu. Dzięki procesowi zarastania podziwiać możemy pływające wyspy. Są to trzy wyspy o średnicy 30 - 60 m porośnięte bujną roślinnością z przewagą olchy, zmieniające swoje położenie w zależności od kierunku i siły wiatru. Bogaty system korzenny umacnia oderwaną od podłoża glebę i nie dopuszcza do jej rozpadu. Ze względu na trudny dostęp do brzegów jeziora stanowi ono cenny akwen wodny dla wędkarzy i rybaków.
Romańsko - gotycki zespół zabudowań klasztoru cystersów
Jeden z najcenniejszych kompleksów zabytkowych w Polsce, znajdujący się w Kołbaczu,
w  odległości 10 km od Morzyczyna. 
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Jeden z najstarszych i najpiękniejszych obiektów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego. Rocznie Ogród odwiedza ponad 70 tys. osób.
W 2001 r. uznany został za najlepiej utrzymany ogród zabytkowy w Polsce.

Dolina Krąpieli
Zróżnicowany  krajobrazowo obszar w obrębie naturalnych granic doliny rzeki Krąpiel.
Występują tutaj łącznie 484 gatunki roślin, w tym 14 gatunków chronionych, 12 gatunków
z „Czerwonych List", 25 gatunków rzadko spotykanych w skali regionalnej.
Spotkać tu można wiele potężnych drzew (głównie dębów i buków), w tym 9 uznanych za pomniki przyrody. W obrębie zboczy znajdują się interesujące i dobrze zachowane zbiorowiska roślinne - lasy gradowe i murawy kserotermiczne.
Centrum Nordic Walking w Barlinku
To pierwszy w kraju pełny pakiet oferty dla zainteresowanych Nordic Walking i aktywnymi formami spędzania wolnego czasu.
Na Centrum składa się:
54 km oznakowanych tras o 3 różnych poziomach trudności - razem 7 tras: 6 tras w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym i 1 trasa na terenach łąkowo-leśnych w Łubiance.

"Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycję w zrównoważone rybołówstwo"


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654