OCHRONA WÓD

DO POBRANIA - ZESTAWIENIE ZARYBIEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU NA WODACH OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W GORZOWIE WLKP.

Z myślą o ochronie środowiska i promocji wędkarstwa proekologicznego Polski Związek Wędkarski korzysta z bardzo silnego wsparcia nauki.
Polski Związek Wędkarski wspólnie z powołaną Rada Naukową, w której zasiadają najwybitniejsze postacie polskiej nauki związanej z rybactwem i ochroną środowiska, prowadzi prace naukowe w zakresie:
- prac ichtiofaunistycznych, monitoringu ichtiofauny rzek,
- badań wędrówek ryb, obserwacji przepławek, hydroelektrowni i spiętrzeń pod katem ich usprawnienia oraz wpływu na populacje ryb w rzekach,
- opracowywania biotechniki rozrodu cennych gatunków ryb,
- badania czynników wpływających na efektywność zarybień,
- biologii ryb ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i zanikających
- ochrony naturalnych siedlisk ryb.
Prowadzone prace naukowe umożliwiają określenie aktualnego stanu ryb w większości rzek Polski oraz dają szansę poprawy tego stanu w makroskali i skali lokalnej poprzez zmianę struktury zarybień. Polski Związek Wędkarski podejmuje również działania ograniczające dalszą degradację środowiska wodnego, włącznie z przywracaniem naturalnego biegu rzek i dostosowania gospodarki rybacko-wędkarskiej (zarybianie, połowy) do możliwości produkcyjnych wód.

"Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycję w zrównoważone rybołówstwo"