Menu

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/controller.php on line 54

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::checkCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/controller.php on line 54

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::checkCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::createThumbnail() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/controller.php on line 54

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::checkCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 50

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/view.php on line 28

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21
http://sieja.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/Slide1gk-is-100.jpglink

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/view.php on line 28

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21
http://sieja.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/Slide2gk-is-100.jpglink

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::translateName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/view.php on line 28

Deprecated: Non-static method GKIS_Coffe_Image::getRealPath() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/modules/mod_image_show_gk4/styles/gk_coffe/class.image.php on line 21
http://sieja.net.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/Slide3gk-is-100.jpglink
A+ A A-

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 107

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/templates/gk_startup/lib/framework/helper.layout.php on line 107

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/includes/application.php on line 539

Jak powstaliśmy?

Stowarzyszenie „Sieja” - Lokalna Grupa Rybacka powstało w dniu 29 czerwca 2009 roku
z inicjatywy przedstawicieli sektora rybackiego i lokalnych władz samorządowych.
Inspiracją do nadania nazwy naszemu Stowarzyszeniu stała się sieja miedwiańska, rzadki gatunek autochtoniczny, niezwykle cennej ryby, bytującej w Jeziorze Miedwie.
Nasze stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, w szczególności opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na obszarze gmin członków Stowarzyszenia.

W dniu 3 marca w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim odbyło się spotkanie informacyjne, zorganizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące możliwości tworzenia lokalnych grup rybackich i przystąpienia do opracowania strategii rozwoju obszarów rybackich. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm zajmujących się hodowlą, chowem i przetwórstwem ryb oraz przedstawiciele gmin zainteresowani realizacją programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Zebrani zdecydowali o rozpoczęciu tworzenia w powiecie stowarzyszenia – lokalnej grupy rybackiej – zgodnie z konstrukcją przedstawioną w ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
W dniu 9 kwietnia w siedzibie gospodarstwa hodowlanego Spółki Modehpolmo w Dzwonowie Wójt Gminy Marianowo Elżbieta Rink wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Dędkiem spotkali się z przedstawicielami Firmy - Prezesem Spółki Mirosławem Łukowskim i Zbigniewem Zapaśnikiem - szefem Gospodarstwa w Dzwonowie w sprawie założenia i zarejestrowania Lokalnej Grupy Rybackiej. Ustalono, że siedzibą tworzonego stowarzyszenia będzie Marianowo, ze względu na istnienie w tej niewielkiej gminie firm zajmujących się nie tylko chowem i hodowlą ryb, ale również przetwórstwem ryb.

Pierwsze zebranie założycielskie LGR zaplanowano zorganizować w dniu 14 maja w Urzędzie Gminy w Marianowie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, gminy mogą być członkami zwyczajnymi lokalnych grup rybackich. Cytowana ustawa weszła w życie w dniu 29 maja, dlatego w dniu 14 maja zaplanowano, że drugie spotkanie będące kontynuacją zebrania założycielskiego odbędzie się w czerwcu, po wejściu w życie przepisów cytowanej ustawy umożliwiającej założenie stowarzyszenia, które spełni wymóg trójsektorowości. Członkami zwyczajnymi tworzonego stowarzyszenia mogły już być podmioty sektorów - społecznego, gospodarczego i publicznego. W Marianowie opracowano projekt statutu stowarzyszenia oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dla gmin, które zaproszono do współpracy.
W dniu 29 czerwca w Urzędzie Gminy w Marianowie odbyło się Walne Zebranie Członków założycieli Lokalnej Grupy Rybackiej. Członkowie założyciele to: Elżbieta Rink, Marcin Lewicki, Jerzy Makowski, Ewa Ludwińska, Krzysztof Paluch, Grzegorz Rogalewicz, Kazimierz Stanisławski, Kazimierz Lipiński, Zbigniew Zapaśnik, Grażyna Karpowicz, Marek Kędziora, Andrzej Racinowski, Agnieszka Odachowska, Krzysztof Oszczyk, Witold Kasprzak-Dżyberti, Kamila Krzysztofik, Stanisława Bodnar i Michał Czerepaniak.
Zebrani przedstawiciele gmin i firm zajmujących się hodowlą, chowem i przetwórstwem ryb z terenu gmin Stargard Szczeciński, Pyrzyce, Węgorzyno, Chociwel, Ińsko, Dobrzany, Kobylanka, Suchań i Marianowo postanowili założyć Stowarzyszenie „SIEJA”, przyjęli statut i wybrali zarząd w składzie:

Prezes – Andrzej Racinowski
Wiceprezes – Kazimierz Stanisławski
Wiceprezes – Zbigniew Zapaśnik
Skarbnik – Grażyna Karpowicz
Członek Zarządu  – Michał Czerepaniak
Członek Zarządu – Elżbieta Rink
Członek Zarządu – Marek Kędziora
Członek Zarządu – Kazimierz Lipiński

W okresie od czerwca do końca września 2009 roku przedstawiciele założycieli, praktycznie do chwili wpisania stowarzyszenia w rejestrze sądowym, prowadzili szeroką kampanię informacyjną, zapraszając do współpracy potencjalnych członków stowarzyszenia. Przedstawiciele założycieli, na zaproszenie wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad gmin i miast, brali udział w kilkunastu spotkaniach informacyjnych z radnymi, sołtysami i przedstawicielami sektora rybackiego, w sprawie przystąpienia gmin do LGR.
Efektem tych działań były podejmowane przez gminy uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia:

a) Ińsko – Uchwała z dnia 3 czerwca 2009 r.

b) Chociwel – Uchwała z dnia 10 czerwca 2009 r.

c) Marianowo – Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r.

d) Kobylanka – Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r.

e) Pyrzyce – Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r.

f) Gmina Stargard Szczeciński – Uchwała z dnia 26 czerwca 2009 r.

g) Dobrzany – Uchwała z dnia 26 czerwca 2009 r.

h) Węgorzyno – Uchwała z dnia 1 lipca 2009 r.

i) Dolice – Uchwała z dnia 22 lipca 2009 r.

j) Przelewice – Uchwała z dnia 30 września 2009 r.

k) Barlinek – Uchwała z dnia 27 sierpnia 2009 r.

l) Warnice – Uchwała z dnia 30 września 2009 r.

W dniu 6 października w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało wpisane Stowarzyszenie „SIEJA” – lokalna grupa rybacka, stanowiąca partnerstwo gmin i podmiotów społeczno-gospodarczych prowadzących działalność na obszarze gmin województwa zachodniopomorskiego.

"Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycję w zrównoważone rybołówstwo"


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/danielk/domains/sieja.net.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654