Alicja_Hawryszkow_ Altana  Zieleniewo

Stowarzyszenie „Sieja” - Lokalna Grupa Rybacka powstało w dniu 29 czerwca 2009 roku
z inicjatywy przedstawicieli sektora rybackiego i lokalnych władz samorządowych.
Inspiracją do nadania nazwy naszemu Stowarzyszeniu stała się sieja miedwiańska, rzadki gatunek autochtoniczny, niezwykle cennej ryby, bytującej w Jeziorze Miedwie.
Nasze stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, w szczególności opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na obszarze gmin członków Stowarzyszenia.

"Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniające inwestycję w zrównoważone rybołówstwo"